Til hovedinnhold

Begroings- og parasittkontroll

Begroings- og parasittkontroll

Begroing er en utfordring for alle oppdrettsanlegg, og er tett knyttet mot fiskevelferd og kontroll av parasitter som lus. SINTEF forsker på hva som gror på ulike nøter og hvordan man best blir kvitt uønsket begroing. Dette inkluderer testing av forskjellige impregneringer og eksisterende vaskemetoder, samt utvikling av nye teknologier for å gjøre notrengjøring mer effektivt og skånsomt for fisken, nota og impregneringen.

Videre undersøker vi effekter av begroing og vasking på gjellehelse for å danne kunnskap vi kan bruke til å sikre bedre fiskevelferd under slike operasjoner. Ved involvering i utvikling av veiledninger og retningslinjer, f.eks. for antigroemiddeltesting, deles kunnskapen vår med kunder og myndigheter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Metode og infrastruktur

Seniorforsker
920 84 858
Oversikt over begroingsforskning i SINTEF

Områder og prosjekter