Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Hydrogen for utslippsfri transport

Hydrogen for utslippsfri transport

TEMA-dag om teknologi og næringsmuligheter: Hydrogen som drivstoff muliggjør utslippsfri transport i alt fra personbiler og små varebiler til lastebiler, båter og tog med lang rekkevidde. Teknologien er moden for utrulling, og de kommende årene vil vi se utbygging av hydrogen-stasjoner og store kostnadsreduksjoner ved storskala produksjon og bruk.

Sted
Statens hus, Trondheim
Adresse
Prinsensgt. 1, 7013 Trondheim se i kart
Start
09.02.2016 08:30 Legg til i kalender
Slutt
09.02.2016 16:00

Toyota Norge kommer til Trondheim med Norges første Mirai – Toyotas mye omtalte, serieproduserte hydrogenbil. I tillegg viser franske SymbioFCell den elektriske varebilen Renault Kangoo med brenselcelle, som mer enn fordobler rekkevidden.

Målet med dagen er å gi en oppdatering for H2-teknologien for ulike segmenter av transport, la de frammøtte prøve den og presentere muligheter for utslipps-reduksjoner og næringsutvikling. TEMA-dagen er rettet mot næringsliv, politikere, menigmann og sluttbrukere, og ellers alle som er opptatt av klima- og miljøspørsmål.

Program og informasjon - pdf

Disse kommer:

 • Toyota Mirai - hydrogenbil
  Norges første eksemplar av Toyotas hydrogenbil, 500 km rekkevidde, utslippsfritt.
 • Renault Kangoo ZE HY - hydrogen varebil
  SymbioFCell viser sin prototype av Renault Kangoo ZE med brenselcelle rekkeviddeforlenger, minst 300 km og kun 3 minutter fylletid.
 • PBES Norway - hydrogenbåter
  Verdens fremste på batterisystemer til maritimt bruk, neste steg er hybridisering med hydrogen.
 • Uno-X og NEL Hydrogen - hydrogen fyllestasjoner
  Er i gang med å bygge ut et nettverk av minst 20 hydrogenstasjoner i Norge innen 2020.
 • Greenstat - storskala H2-produksjon
  "Et grønt selskap for en grønn generasjon", er mottoet, nå satser de på en grønn revolusjon.
 • Elring Klinger AG - brenselcelle-teknologi
  Produsent av brenselcelle-stack for bruk i gaffeltrucker, biler, busser, båter mm.
 • Hyundai ix35 Fuel Cell - hydrogenbil
  Verdens første serieproduserte hydrogenbil, 600 km rekkevidde, utslippsfritt.
 • Stiftelsen SINTEF - forskning på hydrogen
  SINTEF er ledende i Norge på forskning innen hydrogen og brenselceller

Vi gleder oss til å vise deg fremtidens nullutslippsteknologi!

Organisasjonskomité:
Anders Ødegård, SINTEF
Steffen Møller-Holst, SINTEF

 

Senior prosjektleder
+47 943 56 595