Til hovedinnhold

Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen

Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen

Fjernvarme er en viktig teknologi for å øke energieffektiviteten til oppvarmingssystem i byer og bydeler. Det muliggjør en økonomisk utnyttelse av avfall og spillvarmekilder, og derfor reduserer miljøpåvirkningene til energiproduksjon betraktelig.

Sted
DIGS Trondheim
Adresse
Olav Tryggvasonsgate 30
Start
23.08.2017 08.30 Legg til i kalender
Slutt
23.08.2017 10.30

For å redusere varmetap i distribusjonsnettet, og for å kunne utnytte spillvarme fra bygninger og industri samt fornybare varmekilder på en mer effektiv måte, er det nødvendig til å bytte til lavere distribusjonstemperatur enn det som anvendes i dagens fjernvarmenett.

Lavtemperatur-fjernvarme er en relevant oppvarmingsløsning til nye boligområder, slik som Nyhavna og Østbyen, hvor det vil være kraftig utbygging de kommende årene. I dette seminaret vil aktører fra forskjellige bransjer, inkludert kommunen, fjernvarmeleverandøren (Statkraft Varme), forskning- og utviklingssektoren, Enova som en finansierende aktør, samt utbyggere til Nyhavna og Østbyen samles for å diskutere om fremtidige energiløsninger til disse områdene.

Utfordringen med å få til grønn områdeutvikling og ikke bare enkeltstående super-bygninger er ofte å få de forskjellige aktørene til å samarbeide. Det er dette som er målet med seminaret – skape diskusjon og samarbeid mellom de forskjellige bransjene.

Seminaret inngår i programmet under Trondheim Playground.  


Målgruppe for arrangementet:
Energibransjen, alle interesserte i fornybar energi og byutvikling og studenter innen disse temaene.
Enkel frokost serveres fra kl 8.

968 76 651