Til hovedinnhold
Norsk English

Webinar: Hva er egentlig Naturpanelet (IPBES)?

22. mai er den internasjonale dagen for biologisk mangfold. Vi feirer anledningen med et webinar om Naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity - IPBES).

Informasjon

Sted
Webinar
Start
Legg til i kalender
Slutt

Naturpanelet er tilsvarende Klimapanelet (IPCC), og jobber for å hindre tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Panelet har så langt gitt ut 8 rapporter, med flere under utarbeiding. 

19 norske eksperter bidrar eller har bidratt i forfatter- og ekspertgrupper i Naturpanelet, og vi har invitert fire av dem, pluss Norges koordinator for Naturpanelet hos Miljødirektoratet, til å fortelle mer om det spennende og høyaktuelle arbeidet som gjøres i det Internasjonale Naturpanelet. Bli med! 

Agenda: 

  • Velkommen til webinaret – Hanne Hjelle Hatlebrekke, SINTEF Ocean
  • Introduksjon av Naturpanelet og Norges rolle – Nina Vik, Miljødirektoratet
  • SINTEFs konsernsatsning på naturmangfold og Panelets arbeid med næringsliv – Rachel Tiller, SINTEF Ocean
  • Verdier og verdisetting - Arild Vatn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Gjennomgripende samfunnsendringer (Transformative change) – Fern Wickson, UiT Norges arktiske universitet 
  • Samfunnsvitenskap og humaniora i Naturpanelet - Håkon Stokland, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Vi sees! 🌱

IPBES logo

Kontaktpersoner