Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om batterisystemer i maritime miljøer

Maritim virksomhet har et uttalt mål om å redusere klimautslippene. Løsningen for denne industrien har bevegd seg i retning av mer bruk av batterier og ammoniakk (hydrogen), både alene og i ulike hybride løsninger. På denne workshopen vil vi kun diskutere batterisystemer i et maritimt miljø, og da spesielt med hensyn til brannsikkerhet.

Informasjon

Sted
SINTEF, Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Klimagassutslippene fra innenriks skipsfart inngår i Norges klimaregnskap og vi har forpliktet oss til å redusere disse med minst 50 prosent, innen 2030. Dette er en massiv oppgave for næringen som både skal identifisere mulig teknologier, implementere dem på en måte som ivaretar både mennesker og miljøet rundt, samtidig som det skal være økonomisk forsvarlig for bedriften. 

Vi håper at du som er opptatt av brannsikkerhet og:

vil dele dine erfaringer, kunnskap og gode tanker, slik at SINTEF med større treffsikkerhet kan forske videre på hva som kan gjøre din hverdag bedre.

Workshopen arrangeres som en del av prosjektet «Batterisystem i maritime miljøer» og er finansiert av SINTEF. For å gjøre dagen så innholdsrik som mulig oppfordrer vi at alle deltakere innledningsvis bidrar med en kort presentasjon av hvilke utfordringer de erfarer rundt batterier som energibærer i maritime miljøer. Workshopen baserer seg på aktiv deltakelse, og det er satt av mye tid til gode og lange diskusjoner.

Det er gratis å delta, og deltakelsen inkluderer en enkel lunsj.

Agenda (oppdateres fortløpende)

10:00

Velkommen, kaffe/te, dagens program, nødutganger og annen praktisk informasjon

10:15

Innledning

10:30

Diskusjon: Kartlegge branntekniske risikoområder og utfordringer ved batteridrift

11:30

Lunsj

12:30

Diskusjon: Eksisterende lover, regler og standarder

13:30

Pause

13:45

Diskusjon: Lover, regler og standarder i fremtiden

14:45

Pause

15:00

Oppsummering av dagen

15:30

Hva skjer videre? (Informasjon fra SINTEF)
15:50 Takk for deltakelsen

 

Kontaktperson

Adresse

Forskningsveien 1, Oslo