Til hovedinnhold
Norsk English

Er den norske laksen klar for Paris?

Oppdatert klimaregnskap, nye bærekraftige fôrråvarer og utformingen av samfunnsoppdraget. SINTEF Ocean og Råvareløftet v/ Bellona presenterer de to viktigste klimarapportene for norsk havbruk og inviterer til politisk debatt.

Informasjon

Sted
Pakkhuset Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt

Oppdatert klimarapport for havbruksnæringen

Har du hørt politikere, forskere og næringsliv snakke om havbruksnæringens klimafotavtrykk? Mest sannsynlig er tallene de bruker hentet fra SINTEF Oceans rapport: klimaregnskap for norsk havbruk, som er den tredje analysen siden 2009.

Hva er de viktigste tiltakene for å få ned klimautslippene og har innsatsen fra næringen hatt noen effekt?

Få med deg de siste beregningene når SINTEF Ocean og Asplan Viak presenterer den nyeste versjon av sin store klimarapport SINTEF Ocean: Greenhouse gas emissions of Norwegian salmon products
Arbeidet er finansiert av FHF og utført av SINTEF Ocean AS, Asplan Viak AS og RISE: Forskningsinstituttet i Sverige i tett samarbeid med flere næringsaktører.

Råvareløftets veikart og rapportserie for nye fôrråvarer

Fôret til laksen utgjør fortsatt hoveddelen av klimautslippene i havbruksnæringen. Hvordan skal vi få flere bærekraftige fôrråvarer med lavere klimaavtrykk?  Hvilke norske råvarer kan gi mest klimakutt og raskest skaleres opp? Hvor stort kan det norske råvareløftet bli på totalt? Råvareløftet, en samarbeidsplattform mellom Bellona, Sjømat Norge og 9 næringsaktører, lanserte nylig 11 barrierestudier og et veikart i "Hva skal laksen spise?".

På frokostmøtet 15. mars kan du fysisk eller digitalt få en oppsummering av hovedkonklusjonene – hvilke barrierer er de viktigste og hvilke nye fôrråvarer kan bidra mest frem mot 2030 og 2040. Se rapporten her.

Politikerdebatt: Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

I midten av februar vedtok Stortinget at det etableres et samfunnsoppdrag på bærekraftig fôr med mål om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. 
Hvorfor er fôr så viktig for klimakutt at det har fått et eget samfunnsoppdrag?

Vi inviterer til politisk debatt.

Påmelding finner du her, og digital deltakelse er også mulig.

Kontaktperson

Adresse

Nedre Slottsgate 2C, 0153 Oslo