Til hovedinnhold
Norsk English

Gratis konferanse: Oppdag mulighetene med robotikk og kunstig intelligens 8.-9. juni

Hvilke muligheter finnes med robotikk og kunstig intelligens i din bransje, og hva kan du lære av hvordan andre har benyttet seg av teknologien? Bli med på gratis, virtuell konferanse 8.-9. juni.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

The Robotics and Artificial Intelligence Cross-Sectoral Innovation Conference (RAIC 2021) er en gratis to-dagers internasjonal virtuell konferanse som arrangeres 8. – 9. juni av DigitalNorway, SINTEF, Innovasjon Norge, Norway Health Tech og Norges Forskningsråd - med fokus på innovasjon på tvers av sektorer.

Konferansen er spesielt relevant for SMB-er som har behov for å utvide sitt nettverk for å få tak i riktige samarbeidspartnere, samt både teknologitilbydere og selskaper som er ute etter spesifikke teknologiske løsninger.

– Jeg tror RAIC-konferansen vil være veldig nyttig for alle. Vi har selv erfart hvor nyttig det er å samarbeide og utveksle kunnskap på tvers av sektorer. For vår egen del vil vi aktivt gripe denne muligheten til å finne nye områder for samarbeid og partnerskap, sier Bernt Schjetne, CEO i OceanTech Innovation i et intervju med DigitalNorway.

RAIC 2021 går nærmere inn på bruk av robotikk innen fire områder:
• Produksjon
• Inspeksjon og vedlikehold
• Matproduksjon – inkludert akvakultur
• Helse

Se hele programmet og meld deg på her.

Robotteknologi utvikles i et forrykende tempo, men siden det er svært lite samarbeid på tvers av bransjer og selskaper, er det få som i dag har tatt den i bruk og får dra nytte av den. Her ligger det et stort potensial.

Skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige

Bedrifter er ofte ikke klar over felles utfordringer og muligheter på tvers av sektorer. Ved å samle tilbydere og brukere av robotikk-teknologi fra ulike bransjer, vil RAIC 2021 belyse hvilke resultater man kan oppnå ved å overføre kunnskap om robotteknologi fra en bransje til en annen.

Målet for RAIC 2021 er å hjelpe bedrifter bli mer konkurransedyktige ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter innen robotikk og kunstig intelligens.

På konferansen får du førstehåndsinformasjon om finansiering og andre støttemuligheter fra EU, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, samt presentasjon av ulike EU-prosjekter.

Lær fra de beste

Konferansen går over to dager, og starter hver dag med innlegg fra eksperter. Her får du høre fra blant andre:
• Tore Magnus Follinglo, CEO/Accountable manager of drone operations, Statens Vegvesen
• Bernt Schjetne, CEO, OceanTech Innovation AS
• Konrad Fagertun, Co-Founder, nLink AS og Rocketfarm AS

Du som deltaker kan deretter velge å delta på ulike workshoper, der du velger tema ut fra de fire ulike områdene konferansen går nærmere inn på.

Alle workshopene vil bestå av presentasjoner fra både sluttbrukere og tilbydere – vi har allerede bekreftet at det vil delta representanter fra blant annet Statens Vegvesen, Equinor, Bane NOR, Statkraft, Avinor, Cognite, Axess AS, OceanTech, SINTEF, Fatland, BioDrone, Robot Norge og Mørenot Robotics.

Store muligheter for fremtidige samarbeid

I tillegg til å delta på workshopene oppfordres du til å sette opp nettverksmøter. Gjennom systemet B2Match kan du enkelt avtale en-til-en-møter enten for å få innspill fra andre, eller for å sjekke ut muligheten for konkrete prosjektsamarbeid.
Vi oppfordrer deg til å bruke konferansen til å sette deg inn i det siste nye innen robotikk og kunstig intelligens, å utforske mulige samarbeidspartnere fra andre nordiske og europeiske land (SMBer, universiteter, beslutningstakere, investorer og forskningsorganisasjoner), utvikle prosjektideer og finne prosjektpartnere.

Les mer og meld deg på konferansen her.

 

Kontaktperson