Til hovedinnhold
Norsk English

Ombruk av byggevarer – et brukerperspektiv

På dette webinaret vil du lære om prosjektet REBUS (Reuse of building materials - a user perspective), utvalget av produkter, analysemetoder, pilotprosjekter og nettverksstrategi.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

Norsk bygg- og anleggsbransje står for 14 prosent av de norske klimagassutslippene og er ansvarlig for en fjerdedel av det totale råvareforbruk og avfallet generert. Statistikk viser at den samlede andelen av byggavfall som gikk til forbrenning og deponi i 2018 ligger på 56 %, mens kun 42,7% går til materialgjenvinning. Dette ligger langt under målene i EUs avfallsrammedirektiv. Kun 2 % av avfallet fra byggebransjen er kategorisert som farlig avfall, noe som forteller oss at en stor andel av det som kastes trolig kan ombrukes.

Ombruk av byggevarer fører til økt ressurseffektivitet, reduserte avfallsmengder og reduserte utslipp fra produksjon, transport og avfallsbehandling. I tillegg bidrar ombruk av byggevarer til å redusere mulige negative påvirkningner på miljø og helse ved å minske behovet for avhending av farlig avfall samt behovet for deponering. Dette vil være en essensiell del av overgangen til en sirkulær økonomi i det bygde miljø.

Selv om ombruk er et velkjent konsept og det er økende interesse for dette i industrien, er det fortsatt kun et fåtall prosjekter der ombruk av byggevarer har blitt en realitet. Forskningsprosjektet REBUS skal bidra til å utvikle en kunnskapsplattform om brukerbehov, praktiske løsninger, kvalitetssikringsordninger og juridiske prosedyrer som skal bidra til raskere implementering av ombruk av byggevarer i det bygde miljø.

På dette webinaret ønsker forskningsgruppen å informere om prosjektet REBUS, utvalget av produkter, analysemetoder, pilotprosjekter og nettverksstrategi. I tillegg vil det bli en gjennomgang av resultatene fra den nasjonale undersøkelsen som ble distribuert høsten 2020.

Program:

09:00 Velkommen

09:15 Dokumentasjon av ombruksprodukter

09:35 Livsløpsmetodikk for evaluering av ombruksstrategier og løsninger

10:00 Praktisk kunnskap og erfaringer fra pilotprosjekter  

10:15 Brukerperspektiver

  • Resultater fra nasjonal undersøkelse
  • Nettverksstrategier for implementering av ombruk av byggevarer

11:00 Avslutning

Praktisk informasjon

Tid: 17. desember 2020 kl. 09.00-11.00
Sted: Webinaret er på Teams. Bli med her 

Kontaktperson