Til hovedinnhold
Norsk English

Energiknutepunkt Bodø

SINTEF og Bodø kommune inviterer næringslivet og beslutningstakere til seminar tirsdag 27.oktober med fokus på hvordan man allerede i byggefasen kan legge til rette at Bodø kan bli en pilot-by innen grønn transport som fergedrift, luftfart, renovasjon og kollektivtransport.

Informasjon

Sted
Lille sal, Stormen konserthus
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Bakgrunn for seminaret
Bodø hovedflystasjon skal legges ned og et stort landareal sør for eksisterende rullebane blir da fristilt og skal tilbakeføres til det sivile samfunnet. Bygging av ny lufthavn og rullebane er under planlegging. Bodø kommune har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 60 % innen 2030. Bygg- og anleggsbransjen er den nest største bidragsyteren til klimagassutslipp i kommunen og utslippene øker.

Formål og målgruppe
SINTEF og Bodø kommune inviterer næringslivet og beslutningstakere til seminar tirsdag 27.oktober med fokus på hvordan man allerede i byggefasen kan legge til rette at Bodø kan bli en pilot-by innen grønn transport som fergedrift, luftfart, renovasjon og kollektivtransport.

Utviklingen i retning fossilfrie anleggsmaskiner går fort. I gigantprosjektet "Ny by, ny flyplass" har man en unik mulighet til å legge grunnlaget for pilotprosjekter innen overgangen til fossilfrie bygg- og anleggsplasser samtidig som man bygger infrastruktur for grønn luftfart, kollektivtransport og nullutslippsnabolag.

På seminaret ønsker vi å ha fokus på mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi i dag, hvordan Bodø kommune og Avinor som store byggherrer kan utvikle grønne anbud, hvilke erfaringer har andre kommuner gjort seg og hvordan ser anleggsbransjen selv ser for seg at det grønne skiftet i deres bransje skal skje?

Program og foredragsholdere
Avinor, ledende brenselcelleprodusent Ballard, Bodø kommune, Nordvikgruppen (Toyota), Maskinentreprenørenes forbund, Enova, Glomfjord hydrogen, Nordlandsnett og SINTEF er allerede bekreftet som foredragsholdere.

Ved påmelding kan du som deltaker velge om du vil delta fysisk eller virtuelt (webinar).

Velkommen!

Illustrasjon: Bodø kommune

Adresse

Storgata 1B, Bodø