Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen

Fjernvarme er en viktig teknologi for å øke energieffektiviteten til oppvarmingssystem i byer og bydeler. Det muliggjør en økonomisk utnyttelse av avfall og spillvarmekilder, og derfor reduserer miljøpåvirkningene til energiproduksjon betraktelig.

Informasjon

Sted
DIGS Trondheim
Start
Legg til i kalender
Slutt

For å redusere varmetap i distribusjonsnettet, og for å kunne utnytte spillvarme fra bygninger og industri samt fornybare varmekilder på en mer effektiv måte, er det nødvendig til å bytte til lavere distribusjonstemperatur enn det som anvendes i dagens fjernvarmenett.

Lavtemperatur-fjernvarme er en relevant oppvarmingsløsning til nye boligområder, slik som Nyhavna og Østbyen, hvor det vil være kraftig utbygging de kommende årene. I dette seminaret vil aktører fra forskjellige bransjer, inkludert kommunen, fjernvarmeleverandøren (Statkraft Varme), forskning- og utviklingssektoren, Enova som en finansierende aktør, samt utbyggere til Nyhavna og Østbyen samles for å diskutere om fremtidige energiløsninger til disse områdene.

Utfordringen med å få til grønn områdeutvikling og ikke bare enkeltstående super-bygninger er ofte å få de forskjellige aktørene til å samarbeide. Det er dette som er målet med seminaret – skape diskusjon og samarbeid mellom de forskjellige bransjene.

Seminaret inngår i programmet under Trondheim Playground.  


Målgruppe for arrangementet:
Energibransjen, alle interesserte i fornybar energi og byutvikling og studenter innen disse temaene.
Enkel frokost serveres fra kl 8.

Kontaktperson

Adresse

Olav Tryggvasonsgate 30