Til hovedinnhold

Sveiselaboratorium

Sveiselaboratorium

I sveiselaboratoriet utføres hyperbarisk sveising, sveisbarhetsprøvning og sveisesimulering.

Ragnhild Aune, Sveiselab SINTEF Materialer og kjemi

Hyperbarisk sveising
I sveiselaboratoriet har vi to forskjellige trykktanker:

  • Tank med innebygd TIG brenner for sveising under trykk tilsvarende en havdybder på ca. 900msw. Mulige sveiseposisjoner er 1G (PA), 5G (PF) og 6G (JL 045 eller HL 045). Hovedaktiviteten her er utvikling og kvalifisering av hyperbariske sveiseprosedyrer for rør i Nordsjøen til et trykk tilsvarende 180msw, som er basert på dykkere i kammer ved reell sveising, men der selve sveisingen er fjernstyrt.
  • Tank med innebygd CMT brenner for sveising under trykk tilvarende en havdybde på 340msw. Mulige sveiseposisjoner er 1G (PA), 3G (PG), 3F (PF) og 4G (PE). Hovedaktivitet her er forskning med bruk av CMT metoden for rørsveising i dykkerløse fjernstyrte systemer.

Sveisbarhetsprøvning
Vi har også en robotisert sveisestasjon med muligheter for GTAW, GMAW og PPAW, og GTAW og GMAW for mekanisert sveising som brukes til f. eks. sveisbarhetstesting (Tekken testing, IRC testing, og andre), hydrogenanalyse etter ISO 3690 og sveising av prøvestykker for ulik testing (mekaniske egenskaper, seighet, utmatting, m.m.).

Sveisesimulering
SINTEF utfører termisk sveisesimulering av ulegerte og lavlegerte stål for å undersøke om stålet har potensielle lokale sprø soner ved sveising. Samtidig gir dette en mulighet til å studere hvordan sveiseparameterene innvirker på sammenhenger mellom termisk forløp og mikrostruktur på den ene siden, og mellom mikrostruktur og egenskaper på den andre siden. Avhengig av hvilken testmetode som ønskes kan to forskjellige utstyrsenheter brukes. For testing av seighet ved Charpy V eller bruddmekaniske prøver med redusert størrelse benyttes rektangulære prøver med typiske dimensjoner på 11x11 mm2 i tverrsnitt og 100 mm lengde. Disse utsettes for motstandsoppvarming etter et forhånds programmert termisk forløp, hvor maksimal temperatur, oppvarmings- og avkjølingshastighet kan varieres for å simulere forskjellig varmetilførsel eller ulike posisjoner i HAZ ved sveising (ulik avstand til smeltegrensen). Ved hjelp av dilatometer kan prøvens utvidelse og kontraksjon benyttes til å mæle faseomvandlingstemperaturer. For testing av mekaniske egenskaper som flytegrense, strekkfasthet og duktilitet benyttes runde staver med diameter fra 5 til 12 mm og lengde på opptil 150 mm. Disse utsettes for induksjonsoppvarming. Også her kan maksimal temperatur og avkjølingshastighet varieres.

En spesiell variant av induksjonsoppvarming kan benyttes til å måle transiente termiske spenninger og restspenningsnivå (såkalt Satoh-testing), og hvordan faseomvandlinger påvirker restspenninger. Slik testing er utført for C-Mn og lavlegerte stål (inklusive høyfaste), høylegerte rustbestandige duplex og martensittiske Cr-stål, samt aluminiumlegeringer.

Publisert 13. juni 2016

Kontakt

Besøksadresse:
Richard Birkelandsvei 2 b, Trondheim
Port G

Kontaktpersoner: 
Odd Magne Akselsen, Mobil: 930 59 450, Epost: Odd.M.Akselsen@sintef.no

Ragnhild Aune, Mobil: 982 83 984, Epost: Ragnhild.Aune@sintef.no