Til hovedinnhold

Skipsmodelltanken

Skipsmodelltanken

Hovedaktiviteten ved slepetankene er relatert til undersøkelser av skipenes hydrodynamiske yteevne. Dette omfatter motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø, og undersøkelser av retningsstabilitet med frittløpende modeller. Tankene er utstyrt med to vogner: Den ene for sleping med opptil 10 m/s for tradisjonelle tester i smul sjø, og den andre for testing av sjøegenskaper og andre tester som utføres med faste eller frittløpende modeller.

Publisert torsdag 27. november 2014
Forskningsleder
+47 915 74 682

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Chittiappa Muthanna