Til hovedinnhold

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Vårt laboratorium benytter metoder for ulike analyser innenfor mikrobiologi/molekylærbiologi og medisinsk mikrobiologi. Hovedaktiviteten er på biodegradering av miljøgifter og implementering av data i våre miljømodeller.

Oppvekst av bakterier på agarskål.
Oppvekst av bakterier på agarskål.

Våre laboratoriemedarbeidere har stor kompetanse innenfor mikrobiell forskning og utvikling. Vi utfører også standard metoder samt tilpassede løsninger i tett samarbeid med våre kunder.
Laboratoriet bruker LIMS (Laboratory Information Management System) for å tilfredsstille høye kvalitetskrav i forhold til dokumentasjon og rapportering.

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Molekylærbiologiske metoder
  • Metagenom analyse
  • Ekstraksjon av DNA/RNA fra ulike matrikser
  • PCR/Real-time PCR
  • Elektroforese
  • DGGE
  • Kloning og sekvensering
 • Mikrobiologiske metoder
  • Bestemmelse av heterotrofe og oljedegraderende bakterier ved bruk av statistiske inkubasjonsmetoder (MPN)
  • Sulfat reduserende bakterier (SRB)
  • Fluorescensmikroskopi
  • Dyrking av aerobe og anaerobe mikroorganismer ved ulike miljøbetingelser
  • Analyser av Bio-film
  • Biodegraderingsstudier

Medisinsk mikrobiologi
Infeksjoner som følge av eksponering for smittefarer i vann og miljø er et stadig voksende samfunnsproblem. Vi har utviklet kompetanse og diagnostisk verktøy for å overvåke og forebygge miljøbetingede infeksjoner.
Vi driver et veletablert og velutstyrt laboratorium, hvor vi utfører analyser for identifisering av smittsomme bakterier i miljøet, spesielt Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, og koliforme bakterier, og andre miljømessige patogener som amøber og parasitter.

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Påvisning og diagnostisering av Legionella pneumophila, frittlevende amøber og andre mikroorganismer i vann og miljøprøver
  • DNA- og RNA-ekstraksjon
  • Genetisk analyse (Real-time PCR)
  • Kultivering
  • Mikroskopering
  • Epidemiologisk undersøkelser ved infeksjonsutbrudd og kildesporing (PFGE, RAPD)
 • Identifisering av bakterier ved hjelp av MALDI-TOF
 • Parasittanalyser i vann og miljøprøver (Cryptosporidium, Giardia)
 • Risikovurdering av vannsystemer

For mer informasjon, se vårt faktaark Dispersed oil biodegradation studies

Publisert mandag 20. juni 2016
Forskningsleder
982 43 446

Kontakt

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, Trondheim

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler