Til hovedinnhold

Betonglaboratorier

Betonglaboratorier

Våre laboratorier har utstyr og kvalifisert personell til å utføre et bredt spekter av standardtester på betong. Vi har også lang erfaring med å utvikle skreddersydde testmetoder for spesielle løsninger.

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden og sammen med NTNU er vår samlede betongkompetanse verdensledende.

SINTEF har, sammen med NTNU, testlaboratorier for betong både i Trondheim og Oslo. Laboratoriene er beskrevet (på engelsk) på prosjektsidene til EnDurCon .

Publisert mandag 10. september 2018
Laboratorieleder
938 42 055

Kontakt

Laboratoriet for betongtesting er lokalisert i Richard Birkelands veg 3 i Trondheim.

Ta kontakt med: