Til hovedinnhold

Massespektrometri - Avanserte forskningsbaserte analyser

Massespektrometri - Avanserte forskningsbaserte analyser

Vi utfører forskningsbaserte massespektrometriske (MS) analyser og "High Throughput Screening" (HTS) analyser for SINTEF, andre forskningsinstitusjoner, universiteter og industri.

Vi har topp moderne instrumentering innenfor de fleste massespektrometriske områdene (GC-MS, LC-MS, LC-MS-MS-QQQ, FT-ICR, FFF/ICP-MS-MS). Våre medarbeider har mange år med erfaring innenfor MS og HTS . Vi utfører analytisk F&U innenfor en rekke områder: Bioteknologi, metabolomics, proteinanalyser, virus, matvarer/fôr/næringsmidler, bioprosessutvikling/optimalisering, bioprospektering (jakten på nye bioaktive stoffer), kjemiprosessutvikling (CO2-fangst/aminkjemi/prosessindustri), oljeanalyser/oljekarakterisering, petrokjemikalier (innenfor EOR og ultrasensitiv sporstoff analyse/tracere), avanserte vannanalyser (NOM, mikroforurensninger), samt nanopartikkelkarakterisering.

Kompetanse / forskningsområder:

  • Massespektrometri – lav, høy og ultrahøyoppløselig MS (FT-ICR – Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS), elementanalyser (ICP-MS-MS)
  • Gass- og væske kromatografi
  • Nanopartikkelkarakterisering (MS, FFF (Field Flow Fractionation) i kombinasjon med RI, UV, MALS og ICP-MS-MS)
  • Avanserte integrerte MS data analyser
  • High Throughput Screening
  • Robotisert væskebehandling, inkludert prøveopparbeidelse
  • HTS cellekultur assays

For mer informasjon, se også våre sider om Massespektrometri og miljøanalysetjenester

Publisert fredag 21. november 2014
Forskningsleder
452 13 703

Kontakt

Kontaktperson:
Kolbjørn Zahlsen, Mobil: 986 93 199, Epost: