Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Massespektrometri - Avanserte forskningsbaserte analyser

Massespektrometri - Avanserte forskningsbaserte analyser

Publisert 21. november 2014

Vi utfører forskningsbaserte massespektrometriske (MS) analyser og "High Throughput Screeneng" (HTS) analyser for SINTEF, andre forskningsinstitusjoner, universiteter og industri.

Vi har topp moderne instrumentering innenfor de fleste massespektrometriske områdene (GC-MS, LC-MS, LC-MS-MS-QQQ, FT-ICR, FFF/ICP-MS-MS). Våre medarbeider har mange år med erfaring innenfor MS og HTS . Vi utfører analytisk F&U innenfor en rekke områder: Bioteknologi, metabolomics, proteinanalyser, virus, matvarer/fôr/næringsmidler, bioprosessutvikling/optimalisering, bioprospektering (jakten på nye bioaktive stoffer), kjemiprosessutvikling (CO2-fangst/aminkjemi/prosessindustri), oljeanalyser/oljekarakterisering, petrokjemikalier (innenfor EOR og ultrasensitiv sporstoff analyse/tracere), avanserte vannanalyser (NOM, mikroforurensninger), samt nanopartikkelkarakterisering.

Kompetanse / forskningsområder:

  • Massespektrometri – lav, høy og ultrahøyoppløselig MS (FT-ICR – Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS), elementanalyser (ICP-MS-MS)
  • Gass- og væske kromatografi
  • Nanopartikkelkarakterisering (MS, FFF (Field Flow Fractionation) i kombinasjon med RI, UV, MALS og ICP-MS-MS)
  • Avanserte integrerte MS data analyser
  • High Throughput Screening
  • Robotisert væskebehandling, inkludert prøveopparbeidelse
  • HTS cellekultur assays

For mer informasjon, se presentasjon av vår MS-Instrumenteringsplattform

Forskningsleder

Kontakt

Kontaktperson:
Kolbjørn Zahlsen, Mobil: 986 93 199, Epost: Kolbjorn.Zahlsen@sintef.no