Til hovedinnhold
Norsk English

Gunnhild B. A. Svaboe

Forsker

Ansatt på avdeling Mobilitet, gruppe Bærekraftig mobilitet.

Utdanning

Doktorgrad i ingeniørvitenskap (Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU).
Tittel på doktorgradsavhandling: "Travel survey methodology: advantages, disadvantages, and unintended side-effects of survey design choices"
Mastergrad i sosiologi (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU).

Kompetanse og fagområder

- Reisevaneundersøkelser
- Spørreundersøkelser
- Statistisk analyse
- Personlige intervju
- Fokusgruppeintervju
- Dokumentanalyse
- Analyse av kvalitative data

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gunnhild-b-a-svaboe-9a8764bb/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9289-562X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim