Til hovedinnhold
Norsk English

Lås Opp

Prosjektet Lås Opp søker å tilby en løsning for trygg levering av varer og tjenester til kundens hjem, uten at kunden må være til stede.

Kontaktperson

Individuelt tilpassede leveringsformater og -tidspunkt vil gi både mottaker, avsender, tjenesteytere og transportører økt fleksibilitet. Lås Opp vil berede grunnen for nye produkter, samarbeidsformer, forretningsmuligheter og modeller for næringsaktørene, samt økt valgfrihet for kundene. 

SINTEFs rolle i prosjektet er å evaluere og verifisere konseptet. Vi skal undersøke publikumsaksept og betalingsvillighet, potensial for tjenesteutvikling og virkninger på reisevaner og transportarbeid. Før tjenesten kan tilbys til en større kundegruppe, må den være økonomisk bærekraftig for de involverte aktørene. Det blir også viktig å studere hvilke effekter nye leveringsalternativer kan ha på transportarbeid og miljø, som følge av endrede reisevaner og transportmønstre hos kunder og i transportbransjen.

  • Prosjekteier: Safe4 
  • Bedriftspartnere: PostNord, Komplett, Homeboxx, Stansefabrikken, PostLogi 
  • FoU-partner og prosjektleder: SINTEF 
  • Lås Opp er støttet av Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen. 

Les mer på prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023