Til hovedinnhold
Norsk English

Espen Flo Bødal

Forsker

Min forskning fokuserer på avkarbonisering av energisystemet og utfordringer relatert til behov for energilagring for integrasjon av fornybar energi. Dette gjør jeg ved matematisk modellering og optimering av integrerte energisystem hvor elektrisitet, hydrogen og andre energibærere er viktige komponenter.

Utdanning

Jeg har doktorgrad fra Institutt for Elektrisk Energi ved NTNU, denne omhandler produksjon av hydrogen fra fornybar energi i kraftsystem med begrenset overføringskapasitet. Forut for doktorgraden er jeg utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø ved NTNU.

Kompetanse og fagområder

Min kompetanse er sentrert rundt tekno-økonomiske analyser av kraftsystemet som tar hensyn til investeringer og drift. Jeg utvikler og bruker matematiske modeller som baserer seg på optimering for dette formålet. Modellene jeg bruker er hovedsaklig kodet i programmeringsspråkene Python og Julia. Innsamling og bearbeiding av åpne data i kraftsystemet er også en viktig del av dette.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/espenfb/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Espen-Bodal

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6970-9315

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim