Til hovedinnhold

Eirik Starheim Svendsen

Master of science

Eirik Starheim Svendsen

Master of science

Eirik Starheim Svendsen
Telefon: 482 39 436
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1825721

Transport of laying hens from egg producers to stationary abattoirs are often linked to issues related to animal welfare. A Norwegian chicken abattoir in cooperation with SINTEF Ocean led the development for design of a mobile abattoir for production of 7000 hens per day. The mobile system will be...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1808174

Det skjer en betydelig teknologisk utvikling innen refreshed-produkter, dvs. produkter som er fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker. En slik prosess-håndtering byr naturligvis på mange fordeler, ikke minst knyttet til holdbarhet, svinn og økonomi. Derfor er det avgjøre...

År 2020
Type Fagartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1684745

Thermische Prozesse in der Nahrungsmittelindustrie sind oftmals eine Kombination aus Erwärmung und Abkühlung eines Produktes. Prozesskühlung wird dabei meistens mittels einer Wärmepumpe erzielt, während für die Prozesswärme oftmals eine fossile Energiequelle genutzt wird. Kombinierte Wärmepumpensy...

Forfattere Christian Schlemminger Opeyemi Olayinka Bamigbetan Eirik Starheim Svendsen Michael Bantle
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel