Til hovedinnhold

Eirik Starheim Svendsen

Master of science

Eirik Starheim Svendsen

Master of science

Eirik Starheim Svendsen
Telefon: 482 39 436
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1825721

Transport of laying hens from egg producers to stationary abattoirs are often linked to issues related to animal welfare. A Norwegian chicken abattoir in cooperation with SINTEF Ocean led the development for design of a mobile abattoir for production of 7000 hens per day. The mobile system will be...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1808174

Det skjer en betydelig teknologisk utvikling innen refreshed-produkter, dvs. produkter som er fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker. En slik prosess-håndtering byr naturligvis på mange fordeler, ikke minst knyttet til holdbarhet, svinn og økonomi. Derfor er det...

År 2020
Type Fagartikkel