Til hovedinnhold
Norsk English

PEIS

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen

Kontaktpersoner

Hovedmålet med PEIS er å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing. En mer optimal og effektiv bruk av energi og konvertering fra fossil til fornybar vil være viktig for sjømatnæringen på både kort og lang sikt.

Bærekraft er et nøkkelord som adresserer de globale og nasjonale utfordringer vi står ovenfor, med tanke på global oppvarming og en forventet situasjon med kraftunderskudd. Det er også et tema som i stadig større grad opptar forbrukere, kunder og investorer.

Energieffektiviseringstiltak vil dermed kunne bidra til økt lønnsomhet gjennom reduserte energikostnader og ved å tiltrekke seg kunder og investorer som verdsetter bærekraftig praksis, og redusere påvirkning på miljø og klima gjennom redusert bruk av fossile energikilder.

For å nå hovedmålet er sjømatsektoren delt opp i fire undersektorer: hvitfisk, reke, havbruk og pelagisk. Videre er det delt opp i følgende delmål.

  1. Kartlegge beste praksis for energieffektiv drift unnenfor ulike sjømatsektorer
  2. Kartlegge potensialet for fremtidig energieffektivisering innenfor ulike sjømatsektorer
  3. Beskrive prosess-spesifikke energisparetiltak med beregning av investeringskostnader, driftskostnader og energibesparelse
  4. Kartlegge potensialet for å erstatte fossil energi med fornybar energi

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Prosjektside finnes her.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.10.2023

Samarbeidspartnere

SINTEF Ocean
SINTEF Energi
Entro
Renergy
NCE Seafood Innovation