Til hovedinnhold

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen
Telefon: 996 20 293
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501347

Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble vider...

Forfattere Sandnes Otto Kristian Staven Fredrik Ribsskog Olsen Yngve Knutsen Øyvind Broch Ole Jacob Staldvik Frode Fossen Inge
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268866

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp ...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+963192

The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages for Atlantic cod Gadus morhua (L.), we (1) evaluated the extent, frequency and ...

Forfattere Uglem Ingebrigt Knutsen Øyvind Kjesbu Olav Sigurd Hansen Øyvind J Mork Jarle Bjørn Pål Arne Varne Rebekka Nilsen Rune Ellingsen Ingrid H. Dempster Timothy David
År 2012
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+881127

In this study 36 hydrographic transects occupied between 1991 and 2007 in the vicinity of the WOCE A1E/AR7E section are used to investigate various aspects of the Irminger Gyre, a narrow cyclonic recirculation in the southwest Irminger Sea. Vertical sections of absolute geostrophic velocity were con...

Forfattere Våge Kjetil Pickart Robert S. Sarafanov Artem Knutsen Øyvind Mercier Herlé Lherminier Pascale van Aken Hendrik M. Meincke Jens Quadfasel Detlef Bacon Sheldon
År 2011
Type Tidsskriftspublikasjon