Til hovedinnhold
Norsk English

Strategier for å begrense spredning av PD

Som en del av et FHF-prosjekt (nr. 901005) skal man for første gang bruke fire forskjellige strømmodeller for å se på transport av PD-smitte mellom lakseoppdrettslokaliteter i to kystområder i Norge. De utvalgte områdene er Romsdalsfjorden og Trøndelagskysten. Året 2014 skal simuleres, og den reelle smitteutbredelsen vil bli sammenlignet med modellenes prediksjoner.

Kontaktperson

De involverte modellene er ROMS, SINMOD, FVCOM og MIKE-3, som opereres av henholdsvis Havforskningsinstituttet, SINTEF, Akvaplan-NIVA og Proactima (Danmark). Modellresultatene vil bli sammenlignet mht. strøm, temperatur og saltholdighet. I tillegg vil forskjeller og likheter mellom modellene bli studert. For at sammenligningsgrunnlaget skal bli best mulig, skal alle modellene kjøres med samme drivkrefter, dvs. samme initialverdier, grensebetingelser, ferskvannstilførsel og vind. Det er første gang denne type sammenligning skal gjøres for disse fire modellene.

Målet med prosjektet er bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle optimal organisering, driftsstrategi og forvaltning i forhold til å begrense sykdomsproblemer og gi grunnlag for produksjonsvekst i næringen. Prosjektet ledes av Anne Stene, NTNU-Ålesund.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.04.2016