Til hovedinnhold

SINMOD

SINMOD

Havmodellen SINMOD har en rekke anvendelser og brukes til å levere et bredt spekter av forskning og tjenester. Modellen kan enkelt videreutvikles og tilpasses for våre kunders behov og anvendelser.

Om

Eksempler på tjenester og anvendelser:
• Beregning av vannkontakt mellom havbrukslokaliteter, spredning av lus og virus
• Beregning av spredning og sedimentering av oppløst og partikulært avfall fra havbrukslokaliteter
• Beregning av strømforhold for utredning av maritime installasjoner, havbrukslokaliteter, brobygging og mudring og deponering av masse
• Forskning på fysiske og biologiske prosesser i havet – primærproduksjon, zooplanktonpopulasjoner og vekstpotensial for ekstraktiv akvakultur (f.eks. tare og blåskjell)
• Forskning på virkning av klimaeffekter på primær- og sekundærproduksjon i havet

Les mer om SINMOD

Senior prosjektleder
998 98 987