Til hovedinnhold

Lone Sletbakk Ramstad

Forskningsleder

Lone Sletbakk Ramstad

Forskningsleder

Lone Sletbakk Ramstad
Telefon: 918 97 017
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1767870

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse a...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1758917

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsr&...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1641628

Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha tilhold i og tilknytning til nytt Inn-Trøndelag helse-...

Forfattere Ramstad Lone Sletbakk Aasen Tone Merethe
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1593848

This study addresses how manufacturing firms can utilize an innovation infrastructure centre to facilitate environmental sustainability. This includes both the need for companies to develop dynamic capabilities, and how an innovation infrastructure centre is designed to facilitate innovation process...

År 2018
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon