Til hovedinnhold

Sigrid Damman

Seniorforsker

Sigrid Damman

Seniorforsker

Sigrid Damman
Telefon: 400 13 632
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1794574

The report presents a case study where qualitative research framed within transition studies and the multi-level perspective (MLP) is used to discuss the role Norwegian hydrogen production may play in sustainable energy transition towards 2050. Ongoing initiatives and stakeholder perspectives on dri...

Forfattere Damman Sigrid Sandberg Eli Rosenberg Eva Pisciella Paolo Johansen Ulf
År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753697

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - kny...

Forfattere Damman Sigrid Kenzhegaliyeva Assiya Bjerkan Kristin Ystmark Steen Markus
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753632

There is increasing focus on ports as potential low- or zero-emission "energy hubs". However, there is no common definition of what this entails. International research on energy management in ports and how ports may facilitate transition in wider transport and industry networks is also ve...

Forfattere Damman Sigrid Steen Markus Bjerkan Kristin Ystmark Kenzhegaliyeva Assiya
År 2019
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon