Til hovedinnhold
Norsk English

Water within your reach

"Water within your reach" er et slagord vi bruker i prosjektet "Rainwater Harvesting (RWH) for resilience to climate change impact on water availability in Ghana". Prosjektet skal gi bedre tilpasning til globale klimaendringer, øke tilgangen til rent vann, og fremme lokal næringsutvikling i Ghana, gjennom å identifisere og implementere systemer for regnvannsoppsamling som er optimalt tilpasset lokale sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kontaktperson

Vann innenfor rekkevidde
Vann innenfor rekkevidde

Som mange andre land i sør er Ghana allerede påvirket av klimaendringer og vil oppleve vannknapphet om få år. Teknologi og innovasjon blir stadig viktigere for å møte utfordringene i vannsektoren. Dårlig tilgang på rent vann er allerede et problem mange steder, på grunn av dårlig utbygd infrastruktur. Med tanke på den raske befolkningsveksten og urbaniseringstakten i landet, samt klimaendringene, vil oppsamling av regnvann være en av de mest bærekraftige løsningene for rent vann i årene som kommer.

Oppsamling av regnvann er ikke nytt i Ghana. Både i byene og på landet samler folk vann i bøtter og spann når regntidene kommer. Utfordringen er å utvikle moderne løsninger som kan gi stabil tilgang på vann av god kvalitet, også etter dager, uker og måneder med lagring mellom regntidene.

Det er viktig å overvåke vannkvaliteten og finne fram til gode løsninger for desinfisering av vannet, slik at systemene gir vann som tilfredsstiller internasjonale krav, gir bedre helse, og tilfredsstiller brukernes forventninger til hva godt vann skal være.  Samtidig må man være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er de mest avanserte tekniske løsningene som vil fungere mest tilfredsstillende på sikt. I noen sammenhenger kan enklere løsninger - som stiller mindre krav når det gjelder kunnskap, vedlikehold, elektrisitet, etc. – være mer bærekraftige. Analyse av den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften i de utviklede regnvannssystemene stå derfor helt sentralt i prosjektet.

"Rainwater Harvesting (RWH) for resilience to climate change impact on water availability in Ghana" er finansiert av Nordic Development Fund (NDF) gjennom Nordic Climate Facility (NCF) og implementeres via NEFCO. Prosjektet skal gå over to år (2013-2015), og er et samarbeid mellom fire partnere:

 • Anvendt økonomi, SINTEF Teknologi og samfunn
 • Faggruppe for Vann og miljø, SINTEF Byggforsk
 • The Water Research Institute (WRI), CSIR, Ghana
 • The Science and Technology Policy Research Institute (STEPRI), CSIR, Ghana

Målene for prosjektet er å

 • Oppnå bedre tilpasning til klimaendringer innen vannsektoren i Ghana
 • Tilrettelegge for lokal næringsutvikling
 • Forbedre levekårene i urbane områder
 • Gjøre rimelige, hensiktsmessige og innovative regnvannsystemer mer tilgjengelige i Ghana
 • Drive kapasitetsbygging og fremme kunnskap om regnvannsoppsamling

Vi tar sikte på å oppnå dette ved å

 • Analysere og utvikle optimalt tilpassede design for regnvannsoppsamling i Ghana
 • Implementere systemer for regnvannsoppsamling i 20 hushold og to skoler
 • Lære opp lokale håndverkere, slik at de kan etablere næringsvirksomhet og sette fart i salg og bygging av regnvannsoppsamlingssystemer, basert på designene fra prosjektet
 • Kartlegge og dokumentere hvordan de implementerte systemene fungerer
 • Spre kunnskap og promotere regnvannsoppsamling, gjennom å informere og involvere lokale stakeholders i prosjektet og bidra til offentlig debatt rundt vann og tilpasning til klimaendringer i Ghana

Prosjektet er viktig både på grunn av den umiddelbare effekten i form av økt tilgang til drikkevann, og den langsiktige effekten i form av bedre tilpasningsevne til klimaendringene. For prosjektpartnerne er det også av strategisk interesse at det kan bane vei for mer samarbeid om klimaendringer og innovasjon i vannsektoren.

.
Oppstartsmøte for Rain Water Harvesting i Accra, Ghana, den 19. februar 2013


Debbie og Herman med oppsamlingsrennene.


Kamal, Thor og Barnabas ved plasttankene.

Assessing water situation in Nima
Vurdering av vannsituasjonen i Nima.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

21.01.2013 - 21.01.2015

Utforsk fagområdene