Til hovedinnhold
Norsk English

MAREN – nordisk samarbeid for energiomstilling i maritim sektor

Energiomstillingen i maritim sektor krever flere former for innovasjon: Implementering av nye teknologier, utvikling av verdikjeder og nye samarbeidsmåter, samt endringer i policy og regelverk.

Kontaktpersoner

SINTEF er engasjert i prosjekter som tar for seg alle disse dimensjonene. Et sentralt tema er havnens fremtidige rolle som energiknutepunkt for nullutslipp, hvor den forbinder omstilling på sjøen med det bredere energisystemet og industrien på land.

Ettersom den maritime energiomstillingen krever koordinering på tvers av større områder, er regionalt og internasjonalt samarbeid avgjørende. I MAREN-prosjektet jobber SINTEF sammen med RISE og industripartnere fra alle de nordiske landene for å få fart på den grønne maritime omstillingen.

Prosjektet vil resultere i:

  • Et nordisk maritimt energiprogram, for å fremme og spre kunnskap om ny innsikt og innovasjoner innen bærekraftig maritim energi
  • En nordisk strategi for maritim energi som skisserer hvordan felles nordiske "knowledge strongholds" kan skapes og bidra til konkrete innovasjonsprosjekter i de kommende årene
  • En nordisk digital plattform for åpen innovasjon og samarbeid på tvers i industrien, noe som vil fungere som en nordisk «prosjektgenerator».

RENERGY, Danish Maritime, VASEK, og Icelandic New Energy er nøkkelpartnere, noe som sikrer at arbeidet bygger på den utviklingen som skjer i dag og gir relevante resultater som når brukerne direkte.

Mere informasjon om prosjektet finner du på prosjektets webside hos Nordic Innovation: MAREN


Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation Programme - Nordic Smart Mobility and Connectivity 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2022 - 31.12.2024