Til hovedinnhold

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth
Telefon: +47 412 26 902
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1825490

Competitive robotized manufacturing of high specter variance, low volume product lines represents market opportunities for manufacturing companies, but cost-efficient production is challenging. In this paper, we present two main industry use cases which represent key challenges to be solved for cost...

Forfattere Aksel Andreas Transeth Alexey Stepanov Ådne Solhaug Linnerud Klaus Ening Tone Beate Gjerstad
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel