Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk oppgaveplanlegging for autonome team med roboter (ATAM)

I ATAM-prosjektet skal vi bygge samarbeid mellom partnerne og utvikle og demonstrere AI-baserte metoder for automatisert planlegging og handling — AI-planlegging — i autonome flerrobotoperasjoner som er nødvendige for forsvarssektoren og industri.

Kontaktperson

Foto: FFI

Gjennom ATAM-partnersamarbeidet, blant annet gjennom workshops, vil vi bygge videre på tidligere resultater innen AI-planlegging fra SINTEF, integrere kunnskap fra partnerne, videreutvikle metodene med tanke på ATAMs forsvarsanvendelser (for eksempel søk og redning og områdeovervåkning), overføre resultater til forsvarssektoren og legge grunnlaget for fremtidig partnerskap.

Vi vil fokusere på bruksområder som er identifisert som viktige for forsvarssektoren og industrien, der «lag» med roboter potensielt kan øke effektiviteten og kvaliteten i operasjoner. Selv om det har vært mye fremgang når det gjelder å realisere automatiserte funksjoner for roboter (for eksempel unngåelse av kollisjoner, objektdeteksjon, osv.), eksploderer kompleksiteten ved å koordinere slike funksjoner raskt, selv i enkle flerrobotoppdrag. AI-planlegging fra ATAM kan redusere kompleksiteten og koordinere roboter og deres automatiserte funksjoner for å muliggjøre autonome flerrobotoperasjoner.

For å sikre at resultater fra ATAM blir tatt i bruk, vil vi formidle resultater til forsvarssektoren, samt til forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til bruksområdene som ATAM-resultatene vil bli demonstrert for, kan resultatene anvendes på andre områder både innenfor og utenfor forsvarssektoren der autonome lag med roboter kan være nyttige. Ved å kombinere banebrytende vitenskapelige fremskritt med demonstratorer har vi som mål å påvirke både forsknings- og operasjonsmessige aspekter av forsvarssektoren, og bygge en plattform for bærekraftig samarbeid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Equinor

Prosjekttype

KSP