Til hovedinnhold

Stein Hauge

Seniorrådgiver

Stein Hauge

Seniorrådgiver

Stein Hauge
Telefon: 930 18 395
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1644692

Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av run...

Forfattere Knut Øien Snorre Sklet Stein Hauge Per Schjølberg
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1593057

Reliable failure rate estimates of safety critical equipment is crucial for verifying performance requirements and for trending the safety performance of the equipment. Joint industry efforts, like OREDA, Exida and PDS handbooks, supported by international standardization on data collection such ...

Forfattere Solfrid Håbrekke Stein Hauge Lin Xie Mary Ann Lundteigen
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1459978

Det er i denne rapporten gjort en kartlegging og vurdering avhvordan petroleumsnæringen definerer og anvender begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF). Begrepet brukes ved utforming av innretninger for å sikre at disse er robuste når det gjelder å motstå branner med opphav i prosessområdet. Ra...

Forfattere Stein Hauge Åsa Snilstveit Hoem Lars Bodsberg Ragnar Wighus Are Brandt
År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1451718

The Petroleum Safety Authority Norway has stressed the need to manage and monitor operational and organizational barrier elements. Personnel should understand what barriers have been established and which function they are intended to fulfil, and performance requirements should be defined in respect...

År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1374565

Collection and monitoring of specific indicators may enable dynamic and proactive risk assessment. In fact, such collection, improved by today's advanced information technology systems, may provide real-time information on the overall risk variation. Moreover, monitoring human and organizational fac...

Forfattere Nicola Paltrinieri Gabriele Landucci William R. Nelson Stein Hauge
År 2016
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1298657

Safety instrumented systems often employ redundancy to enhance reliability, but the intended effect may be reduced when common cause failures are taken into account. It is often assumed that a certain fraction of component failures will occur close in time, due to a shared cause. Unfortunately, few ...

Forfattere Stein Hauge Per Richard Hokstad Solfrid Håbrekke Mary Ann Lundteigen
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel