Til hovedinnhold

Stein Hauge

Seniorrådgiver

Stein Hauge

Seniorrådgiver

Stein Hauge
Telefon: 930 18 395
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644692

Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av r...

Forfattere Øien Knut Sklet Snorre Hauge Stein Schjølberg Per
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1593057

Reliable failure rate estimates of safety critical equipment is crucial for verifying performance requirements and for trending the safety performance of the equipment. Joint industry efforts, like OREDA, Exida and PDS handbooks, supported by international standardization on data collection such as ...

Forfattere Håbrekke Solfrid Hauge Stein Xie Lin Lundteigen Mary Ann
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459978

Det er i denne rapporten gjort en kartlegging og vurdering avhvordan petroleumsnæringen definerer og anvender begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF). Begrepet brukes ved utforming av innretninger for å sikre at disse er robuste når det gjelder å motstå brann...

Forfattere Hauge Stein Hoem Åsa Snilstveit Bodsberg Lars Wighus Ragnar Brandt Are
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451718

The Petroleum Safety Authority Norway has stressed the need to manage and monitor operational and organizational barrier elements. Personnel should understand what barriers have been established and which function they are intended to fulfil, and performance requirements should be defined in respect...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395206

The Petroleum Safety Authority Norway has stressed the need to manage and monitor operational and organizational barrier elements. Personnel should understand what barriers have been established and which function they are intended to fulfil, and performance requirements should be defined in respect...

År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395205

In the petroleum industry, there has been an increasing focus on barrier management to prevent major acci-dents, such as the Macondo well blowout in 2010. Awareness about the status of the safety barriers is one important aspect of risk management. For this purpose the use of a barrier status panel ...

År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon