Til hovedinnhold
Norsk English

Petromaks PDS

Kongsberg Maritime har, på vegne av PDS forum, fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt med navn ”Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleums-virksomheten”. Utførende part er i hovedsak SINTEF med aktiv deltakelse fra medlemmene i PDS forum.

Kontaktperson

Prosjektets hovedmål er å utvikle verktøy og praktiske retningslinjer for at petroleumsindustrien skal forbedre sin evne til å utvikle og følge opp integriteten til sikkerhetskritiske barrierer og redusere avhengigheter mellom barrierer.

Delmål for prosjektet er:  

  1. Utvikle en helhetlig metode for barrierestyring med spesiell vekt på å integrere tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer.
  2. Utvikle modeller og data for avhengighet mellom barrierer.
  3. Vurdere hvordan ny teknologi påvirker barriereytelse, spesielt hvordan trådløs teknologi anvendt for sikkerhetssystemer påvirker godheten av barrierene.
  4. Utvikle retningslinjer for barrierestyring for bruk i design og oppfølging i drift som også ivaretar myndighetenes krav (i tråd med OLF 070 for instrumenterte sikkerhetssystemer)
  5. Vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering av prosjektresultater i tidsskrifter, konferanser og bransjeseminarer

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015

Utforsk fagområdene