Til hovedinnhold

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt
Telefon: 415 53 251
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1760716

The paper demonstrates the use of Bayesian networks in multicriteria decision analysis (MCDA) of environmental design alternatives for environmental flows (eflows) and physical habitat remediation measures in the Mandalselva River in Norway. We demonstrate how MCDA using multi-attribute value functi...

Forfattere Barton David Nicholas Sundt Håkon Adeva Bustos Ana Fjeldstad Hans-Petter Hedger Richard David Forseth Torbjørn Köhler Berit Aas Øystein Alfredsen Knut Madsen Anders L.
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1695240

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og k...

Forfattere Harby Atle Bakken Tor Haakon Dervo Børre Kind Gosselin Marie-Pierre Kile Maia Røst Lindholm Markus Sundt Håkon Zinke Peggy
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1617988

Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av en norsk metode for hydromorfologisk klassifisering i henhold til va...

Forfattere Zinke Peggy Lindholm Markus Dervo Børre Gosselin Marie-Pierre Harby Atle Kile Maia R Kling Johan Sundt Håkon
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow regi...

Forfattere Adeva Bustos Ana Hedger Richard David Fjeldstad Hans-Petter Alfredsen Knut Sundt Håkon Barton David Nicholas
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1514962

Forfattere Bakken Tor Haakon Forseth Torbjørn Harby Atle Alfredsen Knut Arnekleiv Jo Vegard Berg Ole Kristian Casas-Mulet Roser Charmasson Julie Greimel Franz Halley Duncan John Hedger Richard David Larsen Bjørn Mejdell Leo Florian Melcher Andreas Puffer Michael Pulg Ulrich Reitan Ole Ruther Nils Saltveit Svein Jakob Sauterleute Julian Friedrich Schneider Matthias Skoglund Helge Sundt Håkon Timalsina Netra Prasad Ugedal Ola van Dijk Jiska Joanneke Vollset Knut Wiik Zakowsky Tania Zinke Peggy
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1383132

The CEDREN EcoManage project was finalized in December 2015 and the main objective of the project was the improved development and management of energy and water resources. Three main axes of management parameters were studied; 1) Energy indicators, 2) Water consumption in the hydropower sector and ...

Forfattere Sundt Håkon Barton David Nicholas Modahl Ingunn Saur Bakken Tor Haakon Bustos Ana Adeva
År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349577

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende l...

Forfattere Ugedal Ola Bremset Gunnbjørn Forseth Torbjørn Kvingedal Eli Fjeldstad Hans-Petter Sundt Håkon
År 2016
Type Rapport/avhandling