Til hovedinnhold
Norsk English

HyMo 1.0 - Hydromorfologisk klassifisering av vannforekomster i elver og innsjøer

Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Steinerhøyskolen
  • Norsk institutt for naturforskning

År

2023

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2023:00315

ISBN

978-82-14-07789-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin