Til hovedinnhold

Dag Standal

Seniorforsker

Dag Standal

Seniorforsker

Dag Standal
Telefon: 970 82 976
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685271

Catch-based aquaculture (CBA) is an important production system in many parts of the world, especially in developing countries. In Norway CBA is based on capture and storage/farming of mature, North-east Atlantic (NEA) cod (Gadus morhua). The objective is to reduce seasonal variations and add value,...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493641

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt stø...

Forfattere Standal Dag Ratvik Ingeborg Richardsen Roger
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492754

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det pres...

År 2015
Type Rapport/avhandling