Til hovedinnhold
Norsk English

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i prosjektet Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer. Prosjektet retter oppmerksomheten mot i hvor stor grad ulike former for fangstreguleringer påvirker sløsing med energi og råstoffkvalitet i fiskeflåten. I prosjektet analyseres om og hvordan institusjonelle rammer som fartøyutforming og avgiftsregime for drivstoff påvirker driftsmønster, råstoffkvalitet og drivstofforbruk i sentrale deler av den norske fiskeflåten.
Gjennom investeringer synliggjør rederne hvordan de tilpasser seg det mulighetsrommet som biologi, marked, teknologi og institusjonelle rammer gir. En sentral metodisk tilnærming i prosjektet har derfor vært å analysere hvordan nye fartøy er utformet, hvilket driftsmønster de har og hvordan de presterer på faktorer som har vært sentrale i prosjektet – driftsmønster, kvalitet på råstoffet som landes og drivstofforbruk.
Et nytt institusjonelt grep som er vedtatt innført er kvoteutveksling gjennom et dedikert marked. Her redegjøres det for ordningen som er foreslått og det gis en vurdering av hvilken effekt kvoteutveksling vil ha for å fangsteffektivitet og energiforbruk.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Nofima AS / 12868
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901573

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • John Roald Isaksen
 • Øystein Hermansen
 • Dag Standal
 • Bjørn Inge Bendiksen
 • Sepideh Jafarzedeh
 • Bent Dreyer

Institusjon(er)

 • NOFIMA
 • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
 • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2021

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

13/2021

ISBN

978-82-8296-677-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin