Til hovedinnhold

Karl Johan Reite

Forsker

Karl Johan Reite

Forsker

Karl Johan Reite
Telefon: 997 05 393
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1602271

The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimising resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, provide evidence of compliance with fishery regulations and reduce the ecological...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480627

Moderne ringnotfartøy kan ha komplekse energi- og propulsjonssystem. Dette gir mulighet for å spare drivstoff, men det kan ofte være vanskelig å vite hvilke valg som gir det laveste oljeforbruket. De fire ringnotrederiene Ervik & Sævik, Eros, Kings Bay og Herøyhav har derfor gått sammen med SINT...

Forfattere Reite Karl Johan
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell ver...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479732

Dette prosjektet har hatt som målsetning å utrede ringnotflåtens behov for og krav til en trenings- og opplæringssimulator. For å oppfylle målsetningen, er prosjektet til en stor grad basert på å undersøke hva redere og mannskap innen ringnotflåten mener om dette. Denne rapporten sammenfatter inform...

Forfattere Reite Karl Johan
År 2016
Type Rapport/avhandling