Til hovedinnhold

Karl Johan Reite

Forsker

Karl Johan Reite

Forsker

Karl Johan Reite
Telefon: 997 05 393
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1664321

The objective of WP3 Fishery Pilot is to demonstrate how Big Data can boost the fishery sector. The Fishery Pilot focus is on two separate types of fisheries in two countries: Oceanic Tuna fisheries in Spain and small Pelagic fisheries in Norway (13 million tons). Six separate pilot cases have been ...

Forfattere Quincoces Inaki Uriondo Zigor Aarsæther Karl Gunnar Fernandes Jose A. Nuñes Mario Dmitri Zmicjer Auran Per Gunnar Haugen Joakim Michelsen Finn Are Reite Karl Johan
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1602271

The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimising resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, provide evidence of compliance with fishery regulations and reduce the ecological...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere an...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479732

Dette prosjektet har hatt som målsetning å utrede ringnotflåtens behov for og krav til en trenings- og opplæringssimulator. For å oppfylle målsetningen, er prosjektet til en stor grad basert på å undersøke hva redere og mannskap innen ringnotflåten m...

Forfattere Reite Karl Johan
År 2016
Type Rapport/avhandling