Til hovedinnhold
Norsk English

Sustainable tuna fisheries through advanced earth observation technologies

Sustainable tuna fisheries through advanced earth observation technologies (SusTunTech) skal bidra til økt bærekraft i fisket etter tunfisk. Prosjektet vil øke fiskeriets lønnsomhet og redusere oljeforbruket i fiskeflåten

Kontaktperson

Tunfisk er en av verdens mest populære fiskearter, og fiskes i mer enn 70 land verden rundt. SusTunTech skal bidra til mer bærekraftige løsninger i industrien.

SusTunTech skal utvikle et kompakt og kostnadseffektivt system som skal forbedre energieffektiviteten til fiskebåter for tunfisk med minst 25 % i forhold til dagens praksis. Avansert fartøyovervåkning, Copernicus data og maskinlæring vil til sammen danne grunnlaget for strategier for forbedret oversikt over fiskedistribusjon, redusere tid til sjøs, spare drivstoff og forbedre ruteplanlegging. Dette vil også være med på å redusere utslipp fra menneskelige aktiviteter uten å redusere produksjonen, i overensstemmelse med Parisavtalen.

SusTunTech tilbyr integrasjon til og videreutvikling av eksisterende teknologier i eksisterende og nye kommersielle produkter, som senere kan brukes av andre typer fiskebåter og av andre maritime næringer. Dette vil bidra til økonomisk bærekraft i fiskeindustrien, øke inntektene til produktutviklerne og gjøre det mulig for forskningsinstitusjonene å fortsette forsknings- og innovasjonsaktiviteter etter prosjektet.  

SusTunTech skal også bidra til å forbedre Copernicus (Europas jordobservasjonsprogram for klima- og miljøovervåking), ved å bruke fiskebåter som plattformer for å innhente oseanografiske data.

 

SINTEF skal bidra med datainnsamling ved hjelp av programvaren Ratatosk. Denne programvaren skal gjennom prosjektet gjøres klar til kommersialisering og til bruk av tredjeparter.

Prosjektet er et samarbeid mellom:

SusTunTech har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 869353.

Prosjektet er en utvidelse av DataBio-prosjektet som har resultert i en bok. Les mer her.

Les mer på prosjektets nettside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2020 - 01.05.2023