Til hovedinnhold

Stine Skaufel Kilskar

Forsker/dr.gradsstipendiat

Stine Skaufel Kilskar

Forsker/dr.gradsstipendiat

Stine Skaufel Kilskar
Telefon: 938 82 767
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1886054

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1596714

Recent accidents and near-accidents, such as the capsizing of the anchor handling vessel Bourbon Dolphin in 2007 and the unintended list of the drilling rig Scarabeo 8 in 2012, underline the need for addressing sensemaking in safety-critical situations within the maritime domain. This paper is a...

Forfattere Stine Skaufel Kilskar Brit-Eli Danielsen Stig Ole Johnsen
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1605472

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med...

Forfattere Øyvind Dahl Stine Skaufel Kilskar Kari Skarholt Ragnar Rosness
År 2018
Type Vitenskapelig monografi
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1599668

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel