Til hovedinnhold

Stine Skaufel Kilskar

Forsker

Stine Skaufel Kilskar

Forsker

Stine Skaufel Kilskar
Telefon: 938 82 767
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1596714

Recent accidents and near-accidents, such as the capsizing of the anchor handling vessel Bourbon Dolphin in 2007 and the unintended list of the drilling rig Scarabeo 8 in 2012, underline the need for addressing sensemaking in safety-critical situations within the maritime domain. This paper is a lit...

År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1564969

Purpose This paper aims to explore the relationship between the contemporary forms of manufacturing rationalization and the reproduction of communities of practice (CoPs) centred on tasks and craft. Building on critical literature highlighting the tensions between CoPs and rationalization, this pape...

År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1570899

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i syv c...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451718

The Petroleum Safety Authority Norway has stressed the need to manage and monitor operational and organizational barrier elements. Personnel should understand what barriers have been established and which function they are intended to fulfil, and performance requirements should be defined in respect...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395206

The Petroleum Safety Authority Norway has stressed the need to manage and monitor operational and organizational barrier elements. Personnel should understand what barriers have been established and which function they are intended to fulfil, and performance requirements should be defined in respect...

År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452418

Denne rapporten beskriver søkestrategien og resultatene av en litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri. Litteraturstudien dekker 174 dokumenter for de siste 6-7 årene (fra og med 2009). Resultatene viser at det er en mangel på dokumenterte sammenhenger mellom i...

År 2015
Type Rapport/avhandling