Til hovedinnhold
Norsk English

Vold og trusler mot ansatte i skolen (PROREAKT)

Den økende utfordringen med vold og trusler i skolen er bakgrunnen for initiativet til dette prosjektet kalt Vold og trusler mot ansatte i skolen - analyse av proaktiv og reaktiv håndteringsevne (PROREAKT). Ved å lære mer om utfordringene og ved å øke kunnskapsnivået og åpenheten om temaet, kan dette brukes for å utvikle bedre måter å jobbe forebyggende på, og øke håndteringsevnen til kommuner og den enkelte skole.

Kontaktperson

Tidligere forskning på vold og trusler i skolen har primært satt søkelys på omfang og konsekvenser. I dette prosjektet har vi fokus på at vold og trusler mot ansatte skal følges opp som et ledd i skolenes systematiske HMS-arbeid. Ansvaret er omfattende og det krever at arbeidsgiver som ledd i sin internkontroll utarbeider planer og rutiner for å (1) forebygge hendelser, (2) håndtere hendelser, (3) følge opp involverte i etterkant av hendelser, og (4) lære av hendelser og tilløp.

blobid2.png

Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFF-Midt) og gjennomført av SINTEF i samarbeid med Trondheim kommune, Malvik kommune og Utdanningsforbundet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Utforsk fagområdene