Til hovedinnhold

Andreas Dypvik Landmark

Seniorforsker

Andreas Dypvik Landmark

Seniorforsker

Andreas Dypvik Landmark
Telefon: 988 07 021
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Forfattere Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1729100

Workplace automation is a highly studied process. In contrast, the implementation phase, critical for innovation success, where conflicts and misalignments between new technology and various organisational levels and phenomena arise, is less described. In this study, we have followed the introductio...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1725225

Situation awareness is a growing need for manufacturing operators with the digital transformation of manufacturing environments where operators are expected to take larger responsibilities and tasks on the production flow. To make effective production control decisions, workers need to be aware of t...

År 2019
Type Del av bok/rapport