Til hovedinnhold

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm
Telefon: +47 930 59 318
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Uavhengighet av sikkerhetssystemer offshore - status og utfordringer

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267659

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte operasjoner, ...

Forfattere Hauge Stein Holmstrøm Sture Onshus Tor Øien Knut Grøtan Tor Olav Lundteigen Mary Ann
År 2006
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin