Til hovedinnhold

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm
Telefon: +47 930 59 318
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1267659

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte...

Forfattere Stein Hauge Sture Holmstrøm Tor Onshus Knut Øien Tor Olav Grøtan Mary Ann Lundteigen
År 2006
Type Rapport