Til hovedinnhold

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm
Telefon: +47 930 59 318
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk...

Forfattere Bakken Trond Carlin Mats Stefan Bjerkan Kristin Ystmark Westerheim Hans Nordlander Tomas Bahr Roy Rødseth Ørnulf Jan Myklebust Thor Holmstrøm Sture Transeth Aksel Foss Trond Natvig Marit Kjøsnes Herrera Ivonne Andrade Mokkelbost Tommy Suul Jon Are Wold Khalil Roger Antoine Ødegård Anders Kristensen Terje Zenith Federico Reitaas Terje Aakvaag Niels Skjetne Jan Håvard
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267659

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrert...

Forfattere Hauge Stein Holmstrøm Sture Onshus Tor Øien Knut Grøtan Tor Olav Lundteigen Mary Ann
År 2006
Type Rapport/avhandling