Til hovedinnhold
Norsk English

Uavhengighet av sikkerhetssystemer offshore - status og utfordringer

Sammendrag

STF50 A06011

Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte operasjoner, osv.Med dette som bakgrunn har SINTEF gjennomført et prosjekt hvor målsettingene har vært å:1. Definere begrepet ”uavhengighet” (funksjonelt/geografisk, etc.), og deretter si noe om hvorfor dette prinsippet er så viktig rent sikkerhetsmessig;2. Gi en kort statusbeskrivelse av hvordan Ptils krav til uavhengighet mellom tekniske barrierer er implementert på norsk sokkel og gi eksempler på tilfeller der avhengigheter eksisterer;3. Beskrive kvalitativt mulige konsekvenser og effekter av disse avhengighetene;4. Belyse hvordan økt bruk av integrerte operasjoner / eDrift kan påvirke mulige koblinger mellom systemer / barrierer;5. Beskrive utfordringer og videre arbeid innenfor dette området.Denne rapporten dokumenterer resultatene fra dette arbeidet.

Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 50404201

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A01006011

ISBN

8214038847

Vis denne publikasjonen hos Cristin