Til hovedinnhold

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman
Telefon: 400 13 632
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1506401

SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer uta...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Sustainability and the Social Construction of Technology: The Case of RWH as Source of Water Supply in Greater Accra

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1502427

The paper discusses the sustainability of roof rainwater harvesting (RWH) in Greater Accra, Ghana We take a holistic approach, but focus especially on the social dimension. The discussion is grounded in a research and development project including a holistic sustainability assessment of selected RWH...

Forfattere Damman Sigrid Helness Herman Amisigo Barnabas Asare Roland Banu Regina Ama Asante Kwadwo Ansong Bjørkvoll Thor Azrague Kamal Akuffobea Mavis Logah Frederick Williams Portia Adade Amu-Mensah Frederick Fuseini Masahudu Essegbey George
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin