Til hovedinnhold

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt
Telefon: 415 53 251
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow regi...

Forfattere Adeva Bustos Ana Hedger Richard David Fjeldstad Hans-Petter Alfredsen Knut Sundt Håkon Barton David Nicholas
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1514962

Forfattere Bakken Tor Haakon Forseth Torbjørn Harby Atle Alfredsen Knut Arnekleiv Jo Vegard Berg Ole Kristian Casas-Mulet Roser Charmasson Julie Greimel Franz Halley Duncan John Hedger Richard David Larsen Bjørn Mejdell Leo Florian Melcher Andreas Puffer Michael Pulg Ulrich Reitan Ole Ruther Nils Saltveit Svein Jakob Sauterleute Julian Friedrich Schneider Matthias Skoglund Helge Sundt Håkon Timalsina Netra Prasad Ugedal Ola van Dijk Jiska Joanneke Vollset Knut Wiik Zakowsky Tania Zinke Peggy
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1383132

The CEDREN EcoManage project was finalized in December 2015 and the main objective of the project was the improved development and management of energy and water resources. Three main axes of management parameters were studied; 1) Energy indicators, 2) Water consumption in the hydropower sector and ...

Forfattere Sundt Håkon Barton David Nicholas Modahl Ingunn Saur Bakken Tor Haakon Bustos Ana Adeva
År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349577

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Forfattere Ugedal Ola Bremset Gunnbjørn Forseth Torbjørn Kvingedal Eli Fjeldstad Hans-Petter Sundt Håkon
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1150278

This "Handbook for environmental design in regulated salmon rivers" is the most important result of the project "EnviDORR" (Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers), popularly referred to as "more salmon, more power". Cross-disciplinary research has allowed us to explore the opportuni...

Forfattere Forseth Torbjørn Harby Atle Ugedal Ola Pulg Ulrich Fjeldstad Hans-Petter Robertsen Grethe Barlaup Bjørn Torgeir Alfredsen Knut Sundt Håkon Saltveit Svein Jakob Skoglund Helge Kvingedal Eli Sundt-Hansen Line Elisabeth Breivik Finstad Anders Einum Sigurd Arnekleiv Jo Vegar
År 2014
Type Rapport/avhandling