Til hovedinnhold

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt
Telefon: 415 53 251
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1695240/

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og...

Forfattere Atle Harby Tor Haakon Bakken Børre Kind Dervo Marie-Pierre Gosselin Maia Røst Kile Markus Lindholm Håkon Sundt Peggy Zinke
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1617988/

Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av en norsk metode for hydromorfologisk klassifisering i henhold til...

Forfattere Peggy Zinke Markus Lindholm Børre Dervo Marie-Pierre Gosselin Atle Harby Maia R Kile Johan Kling Håkon Sundt
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1448181/

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow...

Forfattere Ana Adeva-Bustos Richard David Hedger Hans-Petter Fjeldstad Knut Alfredsen Håkon Sundt David Nicholas Barton
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1349577/

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Forfattere Ola Ugedal Gunnbjørn Bremset Torbjørn Forseth Eli Kvingedal Hans-Petter Fjeldstad Håkon Sundt
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1514962/

Forfattere Tor Haakon Bakken Torbjørn Forseth Atle Harby Knut Alfredsen Jo Vegard Arnekleiv Ole Kristian Berg Roser Casas-Mulet Julie Charmasson Franz Greimel Duncan John Halley Richard David Hedger Bjørn Mejdell Larsen Florian Leo Andreas Melcher Michael Puffer Ulrich Pulg Ole Reitan Nils Ruther Svein Jakob Saltveit Julian Friedrich Sauterleute Matthias Schneider Helge Skoglund Håkon Sundt Netra Prasad Timalsina Ola Ugedal Jiska Joanneke van Dijk Knut Wiik Vollset Tania Zakowsky Peggy Zinke
År 2016
Type Rapport