Til hovedinnhold

Bjørnar Fjelldal

Forsker

Bjørnar Fjelldal

Forsker

Bjørnar Fjelldal
Telefon: 416 75 151
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1840097/

... This paper explores the possibilities of shifting certain household consumer-based loads in time, to reduce unnecessary load peaks to the grid which again can cause challenges for Distribution System Operators (DSOs). Historical measured data on household consumption and the consumption profile...

Forfattere Bjørnar Fjelldal Marte Fodstad Gjert Hovland Rosenlund Hanne Sæle Merkebu Zenebe Degefa
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel