Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn Plattform HydroSun – hybride kraftverk av flytende sol på vannkraftmagasiner

Hybride kraftverk kan være en nøkkelteknologi for å få til det grønne skiftet.

Kontaktperson

Flytende solcellepaneler

En rask økning i utbyggingen av fornybar energi er nødvendig for å nå verdens klimamålsetninger og utfordringer knyttet til variabel strømproduksjon, tilgjengelige landarealer og bærekraft blir stadig mer aktuelle. Hybride kraftverk kan løse mange av disse utfordringene blant annet gjennom å kombinere ulike ressurser for mer stabil strømproduksjon og utnytte tilgjengelig areal bedre. Antallet stor-skala hybride kraftverk i drift globalt i dag er imidlertid svært begrenset og erfaringen med utvikling og drift av hybride kraftverk er liten. Utvikling av både tekniske løsninger, styringssystemer og forretningsmodeller gjenstår for å kunne høste alle fordelene av hybride kraftverk.

Gjennom prosjektet HydroSun skal vi utvikle kompetanse og kunnskap som muliggjør effektiv utbygging og drift av stor-skala hybride kraftverk. Prosjektet vil se spesielt på hybride flytende sol- og vannkraftverk, men kunnskapen vil i stor grad være overførbar til hybride kraftverk med andre fornybare energikilder.

Gjennom dette prosjektet vil vi utvikle metoder for å evaluere og kvantifisere potensialet for hybride kraftverk, både i forhold til økonomisk lønnsomhet, nettstabiliserende tjenester og bærekraft. Vi vil etablere verktøy for kostandsoptimal dimensjonering og drift av hybride kraftverk, alene og kombinert med ulike lagringsteknologier. Vi vil også evaluere verdien av presis prediksjon av produksjon på lang og kort sikt, samt studere hvorvidt hybride kraftverk kan gi økt toleranse for endringer i marked og klima. Hvordan flytende sol påvirker lokale forhold i magasiner og vassdrag er også er forskningsspørsmål i prosjektet.  

Prosjektet ledes av IFE.

Resultater

HydroSun Årsrapport 2022

 

 

Forskningspartnere:

Bedriftspartnere:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene