Til hovedinnhold

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen
Telefon: 996 20 293
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1862892/

Phase averaged wave models is a good supplement of in situ measurements for the study of wave climate in a specific location. In spite of having been tested in smoothly varying coastal areas, they haven’t previously been systematically validated in complex topography (coastline and bathymetry...

Forfattere Christos Stefanakos Birgitte Rugaard Furevik Øyvind Knutsen Konstantinos Christakos
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1845217/

Phase averaged wave models is a good supplement of in situ measurements for the study of wave climate in a specific location. In spite of having been tested in smoothly varying coastal areas, they haven’t previously been systematically validated in complex topography (coastline and bathymetry...

Forfattere Christos Stefanakos Birgitte Rugaard Furevik Øyvind Knutsen Konstantinos Christakos
År 2020
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1501347/

Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble videreført i 2013 for å få tidsserier...

Forfattere Otto Kristian Sandnes Fredrik Ribsskog Staven Yngve Olsen Øyvind Knutsen Ole Jacob Broch Frode Staldvik Inge Fossen
År 2014
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268866/

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp av DIN, i tillegg til en simulering...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/963192/

The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages for Atlantic cod Gadus morhua (L.), we (1) evaluated the extent, frequency...

Forfattere Ingebrigt Uglem Øyvind Knutsen Olav Sigurd Kjesbu Øyvind J Hansen Jarle Mork Pål Arne Bjørn Rebekka Varne Rune Nilsen Ingrid Helene Ellingsen Timothy David Dempster
År 2012
Type Vitenskapelig artikkel