Til hovedinnhold

Dag Standal

Seniorforsker

Dag Standal

Seniorforsker

Dag Standal
Telefon: 970 82 976
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907791/

Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i prosjektet Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer. Prosjektet retter oppmerksomheten mot i hvor stor grad ulike former for fangstreguleringer påvirker sløsing med energi og råstoffkvalitet i fiskeflåten. I...

Forfattere John Roald Isaksen Øystein Hermansen Dag Standal Bjørn Inge Bendiksen Sepideh Jafarzedeh Bent Dreyer
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1313493/

In the post-war political landscape in Norway, it has been a rooted consensus to maintain the coastal fleet as the largest and most important segment of the Norwegian fishing fleet. The simple and open technology, and low entrance costs in the coastal fisheries have secured employment in fisheries...

Forfattere Dag Standal Signe Sønvisen Frank Asche
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1493641/

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt større betydning. Omfanget...

Forfattere Dag Standal Ingeborg Ratvik Roger Richardsen
År 2015
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1492754/

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres...

Forfattere Karl Gunnar Aarsæther Dag Standal Roger Richardsen
År 2015
Type Rapport