Til hovedinnhold

Terje Kristensen

Forsker

Terje Kristensen

Forsker

Terje Kristensen
Telefon: 971 52 702
E-post:
Avdeling: Infrastruktur
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1487412/

Introduction Growth in urban areas has resulted in conflicts between road users as they share the roadway. Such conflicts are only exacerbated by failings in the planning process. The purpose of this study is to examine, through a case study in Trondheim, Norway, issues related to freight...

Forfattere Kelly Pitera Petr Pokorny Terje Kristensen Astrid Bjørgen
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1496926/

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...